Horizont HG 2014

Aktuální projekty

Protecting Water in Africa

Cílem projektu je zlepšení stávajícího systému správy vodních zdrojů v Africe, který v zajišťování přístupu k vodě často selhává. Na projektu se spolupodílejí organizace Člověk v tísni a Horizont HG 2014.

Zobrazit projekt

Svatá Ludmila 1100 let

Projekt se prostřednictvím vzdělávacích aktivit a pořádání kulturních akcí souvisle věnuje uctění památky svaté Ludmily od roku 2015. Jeho cílem je předávání duchovních hodnot veřejnosti.

Zobrazit projekt

Vzdělávací projekty

Podporujeme aktivní a talentované lidi, kteří mají těžší přístup ke kvalitnímu vzdělání. Snažíme se přinášet příležitosti k získání praktických zkušeností formou spolupráce se školami.

Zobrazit projekt

Dokončené projekty

Socha Panny Marie na Tetíně

V rámci našich aktivit jsme se podíleli na rekonstrukci barokní sochy Panny Marie, která stojí před kostelem Sv. Kateřiny na Tetíně, pro zachování našeho kulturního dědictví dalším generacím.

Zobrazit projekt

Odkaz kněžny Ludmily

Horizont HG 2014 je partnerem spolku Svatá Ludmila 1100 let a podílí se na stejnojmenném projektu Svatá Ludmila 1100 let a to například prostřednictvím aktivit s Lužickými Srby. Rozhodli jsme se proto společně realizovat projekt Odkaz kněžny Ludmily, který podpořil nakonec finančně i Euroregion Nisa a Město Česká Lípa.
Cíl projektu:

Zobrazit projekt