O nás

Podpořte s námi projekty, které jsou přínosem pro společnost i kulturu.
Nezisková organizace Horizont HG 2014 byla založena v roce 2014 rodinou Hrdličků jako organizace navazující na společnosti spojené v rámci podnikatelské skupiny HRDLIČKA Holding a opírající se o ně. Vznikla, aby podporovala zajímavé projekty. Horizont HG 2014 má vlastní poslání, které je definováno čtyřmi 4 hodnotami: přátelství, pokrok, dědictví, spolupráce.

Přátelství

Hledejme v rozdílnosti mezi rasami a společenskými a kulturními skupinami zdroj vzájemného obohacení a ne naopak.

Pokrok

Podpořme lidi a životaschopné aktivity, které se snaží přinášet obecný pokrok nebo usilují o vlastní rozvoj.

Dědictví

Snažme se zachovat dědictví předchozích generací, kultur a přírody. Chápejme je jako dary boží.

Spolupráce

Spojme síly a hledejme možnosti, jak spolupracovat na přínosných projektech pro naše společenství.

Seznamte se se správní radou a ředitelkou organizace

Ing. Ludmila Bušková

ředitelka

Ing. Martin Hrdlička

předseda

Ing. Kateřina Hrdličková

členka

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

člen

Spolupracujeme

Společnosti, se kterými
spolupracujeme.