Projekty

Podpořte s námi projekty, které jsou přínosem pro společnost i kulturu.

Aktuální projekty

Svatá Ludmila

Projekt bezprostředně navazuje na aktivity Spolku Svatá Ludmila 1100 let a i nadále ctí a připomíná první českou světici a kněžnu Ludmilu

Více informací

Sbíráme drony pro Ukrajinu

Ve spolupráci s ukrajinskou ambasádou, firmami HRDLIČKA Holding a Asociací podnikatelů v geomatice pořádáme sbírku dronů na pomoc Ukrajině.

Více informací

Vzdělávací projekty

Podporujeme aktivní a talentované lidi, kteří mají těžší přístup ke kvalitnímu vzdělání. Snažíme se přinášet příležitosti k získání praktických zkušeností formou spolupráce se školami.

Více informací

Dokončené projekty

Odkaz kněžky Ludmily

Horizont HG 2014 je partnerem spolku Svatá Ludmila 1100 let, a podílí se na stejnojmenném projektu Svatá Ludmila 1100 let a to například prostřednictvím aktivit s Lužickými Srby.

Více informací

Socha Panny Marie na Tetíně

V rámci našich aktivit jsme se podíleli na rekonstrukci barokní sochy Panny Marie, která stojí před kostelem sv. Kateřiny na Tetíně, pro zachování našeho kulturního dědictví dalším generacím.

Více informací

Svatá Ludmila 1100 let

Projekt se prostřednictvím vzdělávacích aktivit a pořádání kulturních akcí souvisle věnuje uctění památky svaté Ludmily, a to od roku 2015. Jeho cílem je předávat duchovní hodnoty veřejnosti.

Více informací

Protecting Water in Africa

Cílem projektu je zlepšit stávající systém správy vodních zdrojů v Africe, který v zajišťování přístupu k vodě často selhává. Na projektu se spolupodílejí organizace Člověk v tísni a Horizont HG..

Více informací
Spolupracujeme

Společnosti, se kterými
spolupracujeme.