Odkaz kněžky Ludmily

Horizont HG 2014 je partnerem spolku Svatá Ludmila 1100 let, a podílí se na stejnojmenném projektu Svatá Ludmila 1100 let a to například prostřednictvím aktivit s Lužickými Srby.

Horizont HG 2014 je partnerem spolku Svatá Ludmila 1100 let a podílí se na stejnojmenném projektu Svatá Ludmila 1100 let a to například prostřednictvím aktivit s Lužickými Srby. Rozhodli jsme se proto společně realizovat projekt Odkaz kněžny Ludmily, který nakonec finančně podpořil i Euroregion Nisa a město Česká Lípa.

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu bylo více propojit oblasti Českolipska a Lužických Srbů, uvědomit si propojení těchto dvou oblastí skrze Ludmilinu osobnost, připomenout život svaté Ludmily a její odkaz. Toto bylo úspěšně splněno v podobě dvou kulturních akcí: 14. 11. 2016 v České Lípě a 26. 11. 2016 ve městech Bautzen a Crostwitz.

1. část – 14. 11. 2016 Česká Lípa

První akce se tedy uskutečnila 14. 11. 2016 v České Lípě. Setkání se zúčastnili místní obyvatelé, ale autobusem dorazili i Lužičtí Srbové a také Němci. Akce byla oficiálně zahájena ve Ville Hrdlička projevy místostarostky České Lípy Aleny Šafránkové, předsedy správní rady Horizontu HG 2014 Ing. Martina Hrdličky a zástupci Lužických Srbů Pěterem Brězanem a Cleménsem Škodou. Všichni účastníci si prohlídli Villu Hrdlička a vyrazili na komentovanou prohlídku města Česká Lípa a místního muzea. Poté byla prohlídka i místní baziliky Všech svatých, kde byl připraven i krátký varhanní koncert. Následoval společný oběd ve Ville Hrdlička, po kterém byly zahájeny dvě odborné přednášky o životě svaté Ludmily. Byl puštěn i dokument o životě svaté Ludmily. Akce vyvrcholila koncertem vokálního sboru Kvíltet. Martin Hrdlička na závěr poděkoval všem účastníkům za krásný den a uvedl, že se těší na nadcházející akci v Německu. Účastníci naopak poděkovali za povedenou akci a rozloučili se potleskem.

2.část – 26. 11. 2016 Bautzen a Crostwitz

Druhá část začala naopak příjezdem českých účastníků do Německa, nejprve do města Crostwitz. Akce probíhala obdobně jako v Česku. Byla zahájena odbornými přednáškami o svaté Ludmile, výstupem starostů Crostwitz a Tetína, organizátorů projektu. Následovalo dramatické vystoupení (tradiční tanec Lužických Srbů, který nám předvedli žáci místní taneční školy). Během tohoto programu měli všichni možnost se občerstvit. Pak všichni účastníci nastoupili do autobusu a po cestě do města Bautzen navštívili kostel a velký památník Lužických Srbů. Po příjezdu do města byl v plánu pozdní oběd v tradiční Lužickosrbské restauraci. Následovala prohlídka města, a nakonec volný program (prohlídka vánočních trhů). Poté byl odjezd zpět do České Lípy.

Obě akce se povedly a děkujeme všem účastníkům za jejich účast a za to, že se jim projekt opravdu líbil. Mrzí nás, že nás v projektu brzdila byrokracie, především pak při vyúčtování projektu, kde některé požadavky výrazně zvýšily náklady na celou akci, resp. její administrativní zajištění. Kromě této špatné zkušenosti s byrokracií okolo financování projektu byla akce velice úspěšná a splnila svůj hlavní cíl. Horizont na tento projekt přispěl částkou cca 100 000 Kč. V současnosti spolupráce mezi spolkem Svatá Ludmila 1100 let a Lužickými Srby na projektu Svatá Ludmila 1100 let pokračuje. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na projektu aktivně podíleli a díky nimž se obě akce povedly.

Spolupracujeme

Společnosti, se kterými
spolupracujeme.