Svatá Ludmila

Projekt bezprostředně navazuje na aktivity Spolku Svatá Ludmila 1100 let a i nadále ctí a připomíná první českou světici a kněžnu Ludmilu

VZNIK PROJEKTU

Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 a od té doby se kontinuálně věnuje odkazu sv. Ludmily. Zaštiťoval aktivity na celostátní i mezinárodní úrovni, které směřovaly k významnému 1100. výročí smrti svaté Ludmily, které proběhlo v roce 2021.

Vizí spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila je propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily, jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti. Poslání naplňujeme skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity jako svatoludmilské poutě, vydávání publikací, či pořádání výstav. Všechny aktivity spolku směřují k posílení úcty ke sv. Ludmile, podpoření národní identity současné společnosti a k vytváření hodnotnějšího kulturního a životního prostředí pro současné generace.

JAK PROJEKT POKRAČUJE?

Po úspěšném výročním roce 2021 se zástupci spolku rozhodli v projektu dále pokračovat a na jeho půdorys navázat připomínkou dalších českých a moravských světců jako pilířů křesťanské víry v našich zemích a udržovat tak kulturně historické dědictví naší země. Rádi by veřejnost také více seznámili s místy spojenými s českými světci v rámci poutního turismu, jenž se stává fenoménem současné doby a nabízí zpomalení i cestu k vlastní identitě.

PROČ PROJEKT PODPORUJEME?

Projekt jsme se rozhodli podpořit, jelikož se přímo protíná s našimi idejemi: přátelství a dědictví. Projekt se vrací k našim národním kořenům a připomíná nám základní lidské hodnoty. Zároveň se v  rámci projektu propojují obce, města, organizace a lidé, společně se projektu účastní a navážou spolupráci do budoucna. Horizont HG 2014 je zároveň partnerem tohoto projektu.
Mgr. Miroslava Janičatová
Web: www.svataludmila.cz
E-mail: miroslava.janicatova@svataludmila.cz

Spolupracujeme

Společnosti, se kterými
spolupracujeme.