Protecting Water in Africa

Cílem projektu je zlepšit stávající systém správy vodních zdrojů v Africe, který v zajišťování přístupu k vodě často selhává. Na projektu se spolupodílejí organizace Člověk v tísni a Horizont HG..

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Nedostatek pitné vody je jedním z hlavních problémů většiny afrických zemí. Mezi státy, které trápí tento problém nejvíce, se řadí Etiopie. Pomoc při budování vodních zdrojů proto zajišťují tamním obyvatelům neziskové organizace. Jen zlomek z nich však řeší otázku, jak co nejefektivněji zajistit následné opravy pump a čerpadel na vodních zdrojích, když se porouchají. Organizace Člověk v tísni společně se společností HRDLIČKA připravily projekt Protecting Water in Africa, jehož cílem je zajistit monitoring vodních zdrojů tak, aby se o vodní ně mohli starat místní lidé. Informační leták ke stažení.

CÍL PROJEKTU

Hledáme lokality v Etiopii, v nichž existují různé vodní zdroje, které ovšem nemají žádný systém udržitelnosti nebo ho mají nesprávně nastavený. Do těchto míst chceme zavést řešení, které ukáže lidem, že je nutné se o svůj zdroj vody starat, tvořit si rezervy na opravy a zajistit jeho neustálé fungování. Pilotní projekt již několik let funguje v oblasti Alaba. Jemu obdobná řešení chceme zavádět i jinde.

JAK PROJEKT FUNGUJE

Projekt je postaven na webovém řešení WaterReport, jež umožňuje zaslat hlášení o problému nebo pravidelný report o stavu vodního zdroje pomocí SMS odpovědnému úřadu, který monitoruje jejich stav. Každý správce vodního zdroje je vybaven mobilním telefonem a návodem, jak má postupovat při hlášení poruchy. Všechny odeslané zprávy jsou přijímány a evidovány pomocí aplikace WaterReport, do níž mají přístup jak zaměstnanci vodohospodářského úřadu, tak i pracovníci Člověka v tísni. Systém zjednodušuje a zefektivňuje komunikaci mezi jednotlivými správci zdrojů a úřadem, který jejich práci zastřešuje. To přispívá k rychlejšímu odstranění závad. Evidence všech hlášení v  aplikaci poskytuje úředníkům i pracovníkům zastřešující neziskové organizace podklady potřebné k  dalšímu rozvoji správy a budování nových vodních zdrojů. Zároveň toto řešení posiluje vědomí, že o  technologie dovezené z Evropy je nutné se každodenně starat. Celý tento proces se neobejde bez intenzivní práce se správci zdrojů i úředníky nadřazeného úřadu přímo v místě realizace projektu. Ze zkušeností s pilotním projektem v Alabě tato práce trvá několik let, než se podaří dovést stav údržby vodních zdrojů na přijatelnou úroveň.

PROČ PROJEKT PODPORUJEME?

Důvodem, proč se Horizont HG 2014 rozhodl podpořit tento projekt a hledat pro něj finanční zdroje, je jeho filozofie. Během poslední desítky let přicházela do rozvojových zemí postupně nezbytná pomoc. Krátkodobě samozřejmě byla přínosem, zejména pomoc humanitární při výjimečných stavech. Z dlouhodobého hlediska však tato pomoc zároveň přinesla závislost místních obyvatel na Evropě a Severní Americe. Projekt Protecting Water in Africa se snaží naučit místní obyvatele a úřady, aby se dokázali starat o základní infrastrukturu a obešli se bez pomoci neziskových organizací. Vnímáme tuto cestu jako jednu z nejlepších variant, jak lidem v Africe pomáhat.


Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
E-mail: ondrej.hrdlicka@hrdlicka.cz

Spolupracujeme

Společnosti, se kterými
spolupracujeme.