Vzdělávací projekty

Podporujeme aktivní a talentované lidi, kteří mají těžší přístup ke kvalitnímu vzdělání. Snažíme se přinášet příležitosti k získání praktických zkušeností formou spolupráce se školami.

Rádi podpoříme projekty souvisejí se vzděláváním. Jedním z našich poslání je pokrok, a proto chceme podporovat aktivní a talentované lidi, kteří mají těžší přístup ke kvalitnímu vzdělání.

První kroky jsme již učinili. Snažíme se podporovat technické vzdělávání formou spolupráce se středními a vysokými školami. Jeden ze zakladatelů Horizontu HG 2014 Ing. Martin Hrdlička příležitostně přednáší na vysokých a středních školách na různá témata s cílem nasměrovat studenty ke studiu technických oborů a také je motivovat k podnikání. Se společníkem Miroslavem Burdou z  firmy Intelis (člen HRDLIČKA Holding) se zapojili do projektu Můžeš podnikat, který si klade za cíl inspirovat studenty, představit jim realitu běžného pracovního života a podnítit v mladých lidech vlastní podnikatelské ambice.

Společnost HRDLIČKA podporuje mj. i Střední průmyslovou školou zeměměřickou, jedinou oborovou střední školu v ČR. Pro její studenty firma zorganizovala neformální akci, na které si studenti mohli vyzkoušet řešení reálných úkolů a zároveň nabízí studentům i možnost praxí.

Spolupráce se školami probíhá i formou studentských praxí a podporou při přípravě seminárních a diplomových prací. Aktuálně se například připravuje projekt se Střední průmyslovou školou v České Lípě, v jehož rámci budou studenti během své praxe pracovat na implementaci služby InCity (www.incity.cz) v České Lípě.

Spolupracujeme

Společnosti, se kterými
spolupracujeme.