Horizont HG 2014

Významné ženy, které budovaly českou státnost

Nezisková organizace Horizont HG 2014 se sídlem ve Ville Hrdlička se mimo jiné zabývá projekty, připomínajícími kořeny naší země. Proto vznikl i tento tematický pořad o významných ženách  v rámci celonárodního projektu Svatá Ludmila 1100 let v návaznosti na již uskutečněnou přeshraniční akci s Lužickými Srby o svaté Ludmile v roce 2016. Letos jsme chtěli navázat a pokračovat dál v připomínání žen, které stály u zrodu naší identity. Nesmíme zapomínat, kam až sahají naše kořeny, kde se zrodila a začala psát naše historie.

Pan Izdný z Karlovy Univerzity fakulty filozofie se zaměřil na české světice v mezinárodním kontextu. Jeho přednáška byla o sv. Ludmile, bl. Mladě, sv. Anežce nebo sv. Zdislavě. Podrobněji jsme pokračovali zaměřením na svatou Zdislavu, patronku Libereckého kraje, o které velmi zaujatě vyprávěl strážce jejího hrobu, otec Pavel Mayer z Jablonného v Podještědí. Svou přítomností a vlídným slovem přenesl na přítomné klid obdiv k jejím činům.
Historik Ladislav Smejkal velmi děkoval, že se může podílet na prezentaci této významné ženy a šířit její odkaz.

Doprovodný program akce obohatil nejen dospělé, ale i děti, které se mohly hravou formou dozvědět nemálo o českých světicích, památkou si odnesly své vybarvené obrázky. Ukázky knih, zapůjčené z městské knihovny v České Lípě, nabídly návštěvníkům přehled titulů k tématu. Texty, obrazy a další předměty propůjčené s Centra svaté Zdislavy dodaly komplexní pohled na svatou Zdislavu.

Završením pořadu byl komentovaný výlet na státní zámek Lemberk, který vedl právě zmíněný historik, Ladislav Smejkal. Během krásné procházky v přírodě jsme poslouchali zajímavý výklad o historii. Navštívili jsme Zdislavinu světničku a poslechli si varhaní koncert v podání Evy Navrátilové. Tímto bych chtěla též poděkovat kastelánce paní Renatě Černé, která nám umožnila vstup do již uzavřených prostor.

Akce se uskutečnila s laskavou podporou Libereckého kraje a osobně paní radní Ing. Jitky Volfové

Autor článku: Kateřina Skočdopole
Autor fotek: Václav Soukup