Horizont HG 2014

Nové video projektu Protecting Water in Africa

Nedostatek pitné vody je jedním z hlavních problémů většiny afrických zemí. Mezi státy, které trápí tento problém nejvíce, se řadí i Etiopie. Pomoc při budování vodních zdrojů proto zajišťují tamním obyvatelům i neziskové organizace. Jen zlomek z nich však řeší otázku, jak co nejefektivněji a nejrychleji zajistit následné opravy pump a čerpadel na vodních zdrojích, když se porouchají. Horizont HG 2014 se proto co nejvíce snaží šířit projekt Protecting Water in Africa, jehož cílem je zajistit monitoring vodních zdrojů a zvýšení angažovanosti místních obyvatel