Horizont HG 2014

Vzdělávací projekty

Rádi podpoříme projekty souvisejí se vzděláváním. Jedním z našich poslání je pokrok, a proto chceme podporovat aktivní a talentované lidi, kteří mají těžší přístup ke kvalitnímu vzdělání.

První kroky jsme již udělali. Snažíme se podporovat technické vzdělávání formou spolupráce se středními a vysokými školami. Jeden ze zakladatelů Horizontu HG 2014 Ing. Martin Hrdlička příležitostně přednáší na vysokých a středních školách na různá témata s cílem nasměrovat studenty ke studiu technických oborů a také je motivovat k podnikání. Se společníkem Miroslavem Burdou z firmy Intelis (člen HRDLIČKA Group) se zapojili do projektu Můžeš podnikat, který si klade za cíl inspirovat studenty, představit jim realitu běžného pracovního života a podnítit v mladých lidech vlastní podnikatelské ambice.

Společnost HRDLIČKA podporuje mj. i Střední průmyslovou školou zeměměřickou, jedinou oborovou střední školu v ČR. Pro její studenty firma zorganizovala neformální akci, na které si studenti mohli vyzkoušet řešení reálných úkolů a zároveň nabízí studentům i možnost praxí.

Spolupráce se školami probíhá i formou studentských praxí a podporou při přípravě seminárních a diplomových prací. Aktuálně se například připravuje projekt se Střední průmyslovou školou v České Lípě, v rámci kterého budou studenti během své praxe pracovat na implementaci služby InCity (www.incity.cz) v České Lípě.