Horizont HG 2014

Svatá Ludmila 1100 let

Základní informace o projektu

Projekt Svatá Ludmila 1100 let se od roku 2015 souvisle věnuje památce svaté Ludmily. Jeho vyvrcholením bude připomenutí výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na Tetínském hradišti, které proběhne v roce 2021.

Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce téměř po celém světě a která se významně podílela na chodu českých dějin. Proto v roce 2015 vznikl spolek Svatá Ludmila 1100 let, jehož zakládajícími členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Roztoky a farnost Beroun. Spolek připravil projekt Svatá Ludmila 1100 let, který má za cíl připomenout tuto slavnou světici, její život a odkaz, který nám zanechala, pásmem akcí, které vyvrcholí v roce 2021 na Tetíně.

Cíl projektu

Cílem projektu Svatá Ludmila 1100 let je oslavit odkaz české světice, panovnice a první doložené kněžny v Čechách svaté Ludmily. Za účelem dosažení tohoto cíle byl založen výše zmíněný spolek Svatá Ludmila 1100 let, který akci v čele s ředitelkou projektu paní Bc. Ninou Weissovou a předsedou spolku Ing. Martinem Hrdličkou koordinuje. Od roku 2016 se pořádá po celé České republice a částečně v zahraničí mnoho kulturních akcí souvisejících se svatou Ludmilou (poutě, koncerty, výstavy, divadelní vystoupení, přednášky atd.). Hlavním cílem projektu je tedy připomenout si svatou Ludmilu a její životní odkaz, který byl a zůstává pro české dějiny důležitým a z kterého si všichni můžeme vzít svůj vlastní příklad. Dalším cílem projektu je oživení turistického ruchu v oblastech, kde svatá Ludmila pobývala. Projekt také nabízí příležitost k navázání partnerských vztahů mezi městy či obcemi jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí, což se již nyní v rámci projektu daří. Jedním z cílů projektu je také propojování místní komunity.

Průběh projektu

Projekt byl zahájen v roce 2015 a vyvrcholí v roce 2021. Každý rok mají lidé možnost navštívit mnoho kulturních akcí spjatých se svatou Ludmilou. Průběžně se přidávají další a další uskupení (města, organizace, firmy nebo i fyzické osoby), aby se na projektu podílela a společně oslavila svatou Ludmilu a její historický a duchovní odkaz. Projekt rovněž získal četná institucionální zaštítění (záštitu nad projektem udělili např. předseda vlády České republiky, Ministerstvo kultury, Arcibiskupství pražské...). Aktuální informace o průběhu projektu sledujte na: www.svataludmila.cz.

Proč projekt podporujeme?

Projekt jsme se rozhodli podpořit, jelikož se přímo protíná s našemi idejemi Přátelství a Dědictví. Projekt se vrací k našim národním kořenům a připomíná nám základní lidské hodnoty. Zároveň se v rámci projektu propojují obce, města, organizace a lidé, společně se projektu účastní a naváží spolupráci do budoucna. Horizont HG 2014 je zároveň partnerem tohoto projektu.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslava Janičatová
E-mail: miroslava.janicatova@svataludmila.cz
Web: www.svataludmila.cz