Horizont HG 2014

Protecting Water in Africa

Základní informace o projektu

Nedostatek pitné vody je jedním z hlavních problémů většiny afrických zemí. Mezi státy, které trápí tento problém nejvíce, se řadí Etiopie. Pomoc při budování vodních zdrojů proto zajišťují tamním obyvatelům neziskové organizace. Jen zlomek z nich však řeší otázku, jak co nejefektivněji zajistit následné opravy pump a čerpadel na vodních zdrojích, když se porouchají. Člověk v tísni společně se společností HRDLIČKA připravili projekt Protecting Water in Africa, jehož cílem je zajistit monitoring vodních zdrojů tak, aby se o vodní zdroje mohli starat místní lidé. Informační leták ke stažení.

Cíl projektu

Hledáme lokality v Etiopii, ve kterých existují různé vodní zdroje, jež ovšem nemají žádný nebo mají nesprávně nastavený systém udržitelnosti. Do těchto míst chceme zavést řešení, které ukáže lidem, že je nutné se o svůj zdroj vody starat, tvořit si rezervy na opravy a zajistit neustálé fungování zdroje. Pilotní projekt již několik let funguje v oblasti Alaba. Jemu obdobná řešení chceme zavádět i jinde.

Jak projekt funguje

Projekt je postaven na webovém řešení WaterReport, které umožňuje zaslat hlášení o problému nebo pravidelný report o stavu vodního zdroje pomocí SMS odpovědnému úřadu, který monitoruje jejich stav. Každý správce vodního zdroje je vybaven mobilním telefonem a návodem, jak má postupovat při hlášení poruchy. Všechny odeslané zprávy jsou přijímány a evidovány pomocí aplikace WaterReport, do které mají přístup jak zaměstnanci vodohospodářského úřadu, tak i pracovníci Člověka v tísni. Systém zjednodušuje a zefektivňuje komunikaci mezi jednotlivými správci zdrojů a úřadem, který jejich práci zastřešuje. To přispívá k rychlejšímu odstranění závad. Evidence všech hlášení v aplikaci poskytuje úředníkům i pracovníkům zastřešující neziskové organizace podklady potřebné k dalšímu rozvoji správy a budování nových vodních zdrojů. Zároveň toto řešení posiluje vědomí, že o technologie dovezené z Evropy je nutné se každodenně starat. Celý tento proces se neobejde bez intenzivní práce se správci zdrojů i úředníky nadřazeného úřadu přímo v místě realizace projektu. Ze zkušeností s pilotním projektem v Alabě tato práce trvá několik let, než se podaří dovést stav údržby vodních zdrojů na přijatelnou úroveň.

Proč projekt podporujeme?

Důvodem, proč se Horizont HG 2014 rozhodl podpořit tento projekt a hledat pro něj finanční zdroje, je jeho filozofie. Během poslední desítky let přicházela do rozvojových zemí postupně nezbytná pomoc. Krátkodobě samozřejmě byla přínosem, zejména pomoc humanitní při výjimečných stavech. Z dlouhodobého hlediska však tato pomoc zároveň přinesla závislost místních obyvatel na Evropě a Severní Americe. Projekt Protecting Water in Africa se snaží naučit místní obyvatele a úřady, aby se dokázali starat o základní infrastrukturu a obešli se bez pomoci neziskových organizací. Vnímáme tuto cestu jako jednu z nejlepších variant, jak lidem v Africe pomáhat.

Chraňte vodu s námi! Projekt můžete podpořit ZDE.

 

Kontaktní osoba
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
E-mail: ondrej.hrdlicka@hrdlicka.cz