Horizont HG 2014

Odkaz kněžny Ludmily

Horizont HG 2014 je partnerem spolku Svatá Ludmila 1100 let a podílí se na stejnojmenném projektu Svatá Ludmila 1100 let a to například prostřednictvím aktivit s Lužickými Srby. Rozhodli jsme se proto společně realizovat projekt Odkaz kněžny Ludmily, který podpořil nakonec finančně i Euroregion Nisa a Město Česká Lípa.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo více propojit oblasti Českolipska a Lužických Srbů, uvědomit si propojení těchto dvou oblastí skrze Ludmilinu osobnost, připomenout si život svaté Ludmily a její odkaz. Toto bylo úspěšně splněno v podobě dvou kulturních akcí 14.11.2016 v České Lípě a 26.11.2016 ve městech Bautzen a Crostwitz.

1.část – 14.11.2016 Česká Lípa

První akce se tedy uskutečnila 14.11 v České Lípě. Setkání se zúčastnili místní obyvatelé, ale autobusem dorazili i Lužičtí Srbové ale i Němci. Akce byla oficiálně zahájena ve Ville Hrdlička projevy místostarostky České Lípy Aleny Šafránkové, předsedou správní rady Horizontu HG 2014 Ing. Martina Hrdličky a zástupci Lužických Srbů Pěterem Brězanem a Cleménsem Škodou. Všichni účastníci si prohlídli Villu Hrdlička a vyrazili na komentovanou prohlídku města Česká Lípa a místního muzea. Poté byla prohlídka i místní baziliky Všech svatých, kde byl připraven i krátký varhanní koncert. Následoval společný oběd ve Ville Hrdlička, po kterém byly zahájeny dvě odborné přednášky o životě svaté Ludmily. Byl puštěn i dokument o životě svaté Ludmily. Akce vyvrcholila koncertem vokálního sboru Kvíltet. Martin Hrdlička na závěr poděkoval všem účastníkům za krásný den a těší se na nadcházející akci v Německu. Účastníci naopak poděkovali za povedenou akci a rozloučili se potleskem.

  

2.část – 26.11.2016 Bautzen a Crostwitz

Druhá část začala naopak příjezdem českých účastníků do Německa, nejprve do města Crostwitz. Akce probíhala obdobně jako v Česku. Byla zahájena odbornými přednáškami o svaté Ludmile, výstupem starostů Crostwitz a Tetína, organizátorů projektu. Následovalo dramatické vystoupení (tradiční tanec Lužických Srbů, který nám předvedli žáci místní taneční školy). Během tohoto programu měli všichni možnost dát si drobné občerstvení. Pak všichni účastníci nastoupili do autobusu a po cestě do města Bautzen navštívili kostel a velký památník Lužických Srbů. Po příjezdu do města byl v plánu pozdní oběd v tradiční Lužickosrbské restauraci. Následovala prohlídka města, a nakonec volný program (prohlídka vánočních trhů). Poté byl odjezd zpět do České Lípy.

   

Obě akce se povedly a děkujeme všem účastníkům akce za jejich účast a za to že se jim projekt opravdu líbil. Mrzí nás, že nás v projektu brzdila byrokracie, především pak při vyúčtování projektu, kde některé požadavky výrazně zvýšily náklady na celou akci resp. její administrativní zajištění. Kromě této špatné zkušenosti s byrokracií okolo financování projektu, byla akce velice úspěšná a splnila svůj hlavní cíl. Horizont na tento projekt přispěl částkou cca. 100 000 Kč. V současnosti spolupráce mezi spolkem Svatá Ludmila 1100 let s Lužickými Srby na projektu Svatá Ludmila 1100 let pokračuje. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na projektu aktivně podíleli a díky nimž se obě akce povedly.