Horizont HG 2014

Naše hodnoty

Nezisková organizace Horizont HG 2014 byla založena v roce 2014 rodinou Hrdličků jako organizace navazující na společnosti spojené v rámci podnikatelské skupiny HRDLIČKA Group a opírající se o ně. Vznikla, aby podporovala zajímavé projekty. Horizont HG 2014 má své vlastní poslání, které definuje ve 4 hodnotách: Přátelství, Pokrok, Dědictví, Spolupráce.

Přátelství

Hledejme v rozdílnosti mezi rasami a společenskými a kulturními skupinami zdroj vzájemného obohacení a ne naopak.

Pokrok

Podpořme lidi a životaschopné aktivity, které se snaží přinášet obecný pokrok nebo usilují o svůj vlastní rozvoj.

Dědictví

Snažme se zachovat dědictví předchozích generací, kultur a přírody. Chápejme je jako dary boží.

Spolupráce

Spojme síly a hledejme možnosti, jak spolupracovat na přínosných projektech pro naše společenství.

Zakládající členové (správní orgán) a ředitelka

Ing. Ludmila Bušková
Ředitelka
Ing. Martin Hrdlička
Předseda
Ing. Kateřina Hrdličková
Členka
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
Člen