Horizont HG 2014

Setkání v rámci akcí „Odkaz kněžny Ludmily“ – souhrn

Horizont HG 2014 ve spolupráci s organizací Domovina a Domovem důchodců Svaté Ludmily v Croswitz uspořádal dvě přeshraniční akce v rámci projektu Odkaz kněžny Ludmily. Akce patřily pod mezinárodní projekt Svatá Ludmila 1100 let.

Účastníci poznali Českou Lípu

První akce se uskutečnila dne 14. 11. 2016 ve Villa Hrdlička v České Lípě. Program byl nabitý a akce začala ve 13 hod. Několik minut před začátkem dorazili i účastníci z Německa, na které již ve vile čekala polovina českých zájemců o tuto událost. Akci oficiálně zahájil předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let Ing. Martin Hrdlička a místostarostka České Lípy Mgr. Romana Žatecká.  Před vilou se účastníků ujal jejich průvodce, pan Smejkal, který všem zprostředkoval historii objektu Villa Hrdlička a provedl účastníky po historické části města, prohlídka pak byla zakončena v městském muzeu. Po prohlídce všichni zamířili zpět do vily na menší občerstvení a už se těšili na přednášky Mgr. Petra Kubína a pana Smejkala o svaté Ludmile a městu Česká Lípa. Celá akce byla zakončena hudebním vystoupením místního vokálního souboru Kvíltet.

Na zájezdu v německých městech Croswitz a Bautzen

Druhá akce se konala 26. 11.2016 v německém městě Croswitz a následně v Bautzenu. V 8 hod vyjížděl z České Lípy autobus s účastníky do Crostwitz. Na místě k nim promluvil starosta města, poté zástupce Domoviny Cleméns Škoda, na kterého navázal předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let Ing. Martin Hrdlička. Po úvodních projevech přišla na řadu přednáška o svaté Ludmile od archeoložky, paní Tomanové. Hned poté následovalo dramatické vystoupení v podání místní organizace Wudwor, která přichystala ukázku tradičního lužickosrbského tance. Po prohlídce Croswitzu odjela celá skupina do města Bautzen, kde následovala prohlídka tamního města a muzea. Na závěr měli účastníci před odjezdem zpět do Čech dvě hodiny volný program.

Cílem obou akcí bylo přiblížení odkazu kněžny Ludmily Čechům a Lužickým Srbům, který byl splněn. Účastníci si akce chválili a věříme, že díky takovýmto aktivitám se podaří navázat dlouhodobější spolupráci mezi oběma národy i na dalších projektech. Jsme rádi, že jsme mohli akce zorganizovat a že se účastníkům setkání líbila.

Vojtěch Hrdlička
ředitel