Horizont HG 2014

Dny lidí dobré vůle – Velehrad 2018

Zakladatelé Horizontu HG 2014 Ing. Martin Hrdlička a Ing. Kateřina Hrdličková spolu s ředitelem Horizontu přijali pozvání a zúčastnili se celonárodní pouti a slavnostního večera Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Horizont HG 2014 spolupracuje na různých kulturních akcích se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, jehož předsedou je zakladatel Horizontu Ing. Martin Hrdlička. Spolku se podařilo zajistit výrobu speciálního skleněného krytu na lebku první české kněžny a světice svaté Ludmily. Lebka tak mohla být díky této skvělé práci spolku u příležitosti slavnostní pouti na Velehradě vystavena. Ludmila se tak v podstatě po dlouhých letech na dva dny vrátila na Velehrad, kde byla v roce 882 spolu s Bořivojem pokřtěna. Záznam z večera lidí dobré vůle a z celonárodní pouti naleznete na stránkách České televize.