Horizont HG 2014

6. setkání ve Ville Hrdlička a křest stejnojmenné knihy

Poslední čtvrtek před adventem patří již tradičně slavnostnímu setkání ve Ville Hrdlička. Letos se neslo v duchu oslav při příležitosti vydání zajímavé knihy s názvem „Villa Hrdlička“. „Jsme rádi, že kniha mohla vzniknout díky majiteli vily, Martinu Hrdličkovi, který se rozhodl nechat sepsat paměti domu a věnovat je památce Emilie Altschul-Weissové. Emilie byla poslední židovskou dědičkou vily, nepřežila kvůli krutému osudu režimu,“ říká Kateřina Skočdopole, organizátorka akce, a dodává: „Přípravy a samotný den byl plný očekávání, jaké budou reakce na knihu. Musím říci, že byly jen pozitivní. Kniha je oživena spoustou zajímavého materiálu, nejen fotografiemi, ale i vyprávěnými příběhy, jež popisují rodinu, ale i dobu, ve které Emilie žila. Jsem opravdu pyšná na to, že jsem mohla být u zrodu této knihy a sledovat od počátku, jak vzniká.“

Nepředbíhejme a vraťme se na začátek. Příchozí hosty vítala hudba v podání dětí ze ZUŠ Česká Lípa a majitel, Ing. Martin Hrdlička. Čekání na zahájení programu zpříjemnil návštěvníkům welcome drink a čas zkrátila i výstava prací dětí ze ZUŠ Česká Lípa. Děti právě k této významné akci namalovaly obrázky představující vilu. „Kouzelné je na tom právě to, jak ji vidí svýma očima. Například od strašidelného domu až po zarostlý růžový zámek, připomínající dobu, kdy vila pustla, nebo tančící dům či jen zobrazení budovy od nejmenších až po zkušené „malíře“, které vede paní učitelka Nešporová. Historické panely, vyhotovené právě pro tuto příležitost, přibližují příchozím obsah knihy.“

Slavnostní program začal úvodním slovem majitele vily, Ing. Martina Hrdličky. Shrnul důvod a záměr setkání a spolu s Ing. Jitkou Volfovou, statutární náměstkyní hejtmana Libereckého kraje, pověřenou řízením resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, která převzala záštitu nad touto akcí, přivítali přítomné hosty. Posléze se sálem začali nést první tóny dechberoucí skladby v podání Michala Maška, známého klavírního umělce z Ústí nad Labem, jež umocnily samotný večer nevšedním zážitkem. Umělec přítomné uchvátil nejen svou hrou, ale i mluveným slovem, kterým jednotlivé skladby představil. Nekončící potlesk si žádal přídavek.

Po koncertním vystoupení došlo na křest knihy. Slavnostního aktu se ujal pan Hrdlička se svou ženou Kateřinou a následně požádal autora a vydavatele o několik slov ke knize a vůbec k jejímu vzniku. Kniha bude dostupná nejen na pultech místních knihkupectví, ale i přímo ve vile, kde si ji jako vánoční dárek můžete zakoupit.

 

Poděkování patří:
Manželům Hrdličkovým
HRDLIČKA spol. s r.o., HORIZONT HG 2014, z.ú.
Záštita: Liberecký kraj – Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
Autoři: Tomáš Cidlina a Pavel Kraus spolu s Rudou Živcem, vydavatelství DEUS

Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa
Základní umělecká škola Česká Lípa
Michal Mašek a Eva Navrátilová
Václav Soukup
Ajeto spol. s r.o.

Autor: Kateřina Skočdopole

Fotograf: Václav Soukup